Schemat Teleradiologii

Teleradiologia, czyli ...

Teleradiologia jest metodą pracy pole­gającą na przekazywaniu obrazów uzyskanych z badań radiologicznych w celu ich opisania lub skonsultowania w miejscu innym niż miejsce ich wykonania.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku w diagnostyce obrazowej technologii cyfrowych, systemów informatycznych oraz możliwości przesyłu danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

Teleradiologia jest obecnie powszechnie używanym narzędziem w diagnostyce obrazowej. Nie trzeba już udowadniać jej przydatności w codziennej praktyce klinicznej, ważne jest natomiast, aby stosować to narzędzie w sposób możliwie najlepszy i przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

Jak przesyłane są badania pomiędzy ośrodkami?

W stosowanych przez nas rozwiazaniach badania, niezależnie od rodzaju i aparatu na którym zostały wykonane, są przesyłane z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego (VPN) między ośrodkiem wykonującym badanie, a ośrodkiem je opisującym.

W ośrodku wykonującym obrazy mogą być wysyłane przy użyciu posiadanego już przez pracownię Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) bądź z osobnego serwera zwanego DICOM GATEWAY. W komunikacji między serwerami jednostki wysyłającej i opisującej może pośredniczyć serwer centralny, który w wypadkach losowych jest w stanie przekierować badanie do innej jednostki. Wszytskie przesyłane obrazy są szyfrowane.